header
Kontakt

KEG - Kurier Expres Grell s.r.o.

prevádzka, kontaktná adresa:
Bulharská 70
821 04 Bratislava

Sídlo(len na faktúry):
Galvaniho 12
821 04 Bratislava


tel.: +421(2) 16 101                                                                                                                                                                                                                              
fax: +421(2) 5341 1017
mob.:0905 723 213

Garančné podmienky


Na území Bratislavy garantujeme doručenie 1 zásielky od 1 odosielateľa.

Čas platí od telefonickej objednávky, čas doručenia viacerých zásielok upresní Operátor KEG.

Služba

čas doručenia

poznámka

OBYČAJNE

do 120 minút

-

EXPRES

do 60 minút

-

EXPRES 30

do 30 minút

po potvrdení od Operátora

NOČNÝ EXPRES

do 120 minút

po objednávke vopred

EKONOMIK do 5kg

do 11:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa

príjem objednávok do 16:00

EKONOMIK PLUS do 5kg

do 18:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa

príjem objednávok do 16:00


Pri doručovaní na viac adries je garantovaný čas doručenia dohodou.

Sólo kuriér SR, ČR, EU - najrýchlejšie možné doručenie automobilom

  • pri nedodržaní príslušného časového limitu priamym zavinením KEG poskytujeme zľavu do výšky 100% z ceny za prepravu v rámci Bratislavy.
  • garantovaný čas doručenia neplatí v prípade:

- uvedenia nesprávnej alebo neúplnej adresy odosielateľa alebo príjemcu
- priíjemca/odosielateľ sa nezdržuje na uvedenej adrese
- zásielka nie je pripravená, resp. nie je dostatočne zabalená
- mimoriadne okolnosti (extrémne snehové podmienky, dopravny kolaps a iné)

  • za škody na zásielke, resp. za stratu zodpovedá prepravca v zmysle ust. par. 526 a par. 602 Obchodného zakonníka
  • reklamáciu je možné uplatniť do 10 dní, a to písomne od objednávky prepravy.